scroll

8

8
/
12

Personeel & organisatie

Personeelsbestand
‌Eind 2019 waren er 62 medewerkers en 40 vrijwilligers werkzaam binnen Theater de Kampanje.
 Verhouding personeelsbestand: 45% vaste schil en 55% flexibele schil.
 Per 31 december 2019 waren er 7 medewerkers meer in loondienst ten opzichte van het kalenderjaar 2018.


‌Theater de Kampanje hecht er waarde aan een bijdrage te kunnen leveren aan haar maatschappelijke rol. In 2019 waren er 2 medewerkers met een arbeidsbeperking aan het werk. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf en bij alle disciplines binnen Theater de Kampanje zijn leerlingen en stagiaires actief. De Kampanje wordt gezien als een interessante plaats om stage te lopen of om af te studeren.
leidinggevende- en staffuncties
De leidinggevende- en staffuncties in Theater de Kampanje werden op 31 december 2019 vervuld door de volgende personen:
Directeur-Bestuurder
Arjaen Kersten
Programmering voorstellingen
Kim Spaans-Smit (i.s.m. Arjaen Kersten)
Events, Relatiebeheer & Sponsoring
Kim Spaans-Smit
Marketing, Publiciteit, Sales & Acquisitie
Yvonne Koning-Schenk
Ticketing & Publiekservice
Monica Zuidberg
Administratie
Roy Koster
Personeel & Organisatie
Carolien Bakker-Voors
Theatertechniek & Gebouwen
Nico Hokke
Huishouding
Miriam Smit-Smeulders
Coördinatie horecavoorziening Theater & Events
Ron van de Berg
Chef-kok Restaurant Stoom
Marcel Boshoven
Restaurantmanager Stoom
Wendy Houdijk

CAO

Voor Theater de Kampanje is de geldende CAO Nederlandse Podia van toepassing. De directeur-bestuurder wordt conform de Richtlijn bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia beloond en de medewerkers worden beloond conform de CAO Nederlandse Podia.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg ultimo 2019 2,85%. Ten opzichte van 2018 is dit een daling van 4,47% en is te verklaren doordat er in 2018 sprake was van langdurig zieke medewerkers. De ziekmeldingsfrequentie bedroeg over 2019 0,16 en laat een kleine daling van 0,03% zien ten opzichte van 2018.
Werkbelevingsscan
In 2019 is er hard gewerkt aan de verbeterpunten uit de werkbelevingsscan die in 2018 uitgezet is onder de medewerkers en koesteren we meer wat goed gaat. Om te kunnen meten of de beleving en tevredenheid van de medewerkers positiever is geworden, is de werkbelevingsscan wederom eind 2019 uitgezet. De resultaten laten zien dat dialoog voeren met elkaar, verbeterpunten daadwerkelijk oppakken en hierover afspraken maken, bijdraagt aan de werkbeleving en het werkplezier van de medewerkers.
Ontwikkel- en evaluatiegesprek
Omdat wij het belangrijk vinden dat de medewerkers het beste uit zichzelf halen en daardoor optimaal kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en het succes van Theater de Kampanje, hebben wij in 2019 de focus gelegd op het ontwikkelen van de talenten van de medewerker. De medewerker maakt zelf afspraken over persoonlijke en resultaatdoelstellingen. Naast de (continue) dialoog die op de werkvloer gevoerd wordt, gaat de medewerker met de leidinggevende aan het eind van het jaar in gesprek over de ontwikkeling en wordt over het afgelopen jaar geëvalueerd.