scroll

5

5
/
12

Cultuur kleurt
‌het leven

De Kampanje staat midden in de samenleving. Dat zie je aan de verschillende doelgroepen die ons theater bezoeken. Dat is ook de opdracht die wij krijgen van gemeente Den Helder via een Beleidsgestuurde Contract Financiering.
De Kampanje draagt bij aan de Visie en het beleidskader van de Gemeente ‘Cultuur kleurt het leven’.
Concrete bijdrage
Ook in 2019 heeft de Kampanje voldaan aan de budgetovereenkomst en heeft de volgende concrete bijdragen geleverd:
Minimaal 20% van de voorstellingen en activiteiten is (mede) gericht op de jeugd tot 18 jaar. In 2019 waren dat 75 voorstellingen die speciaal voor kinderen of jongeren waren bestemd of zeker voor jongeren geschikt waren. 50 sociaal-culturele activiteiten en evenementen waren mede voor jeugd en jongeren geschikt. 

Triade boekt de schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Kampanje stelt voor deze theatervoorstellingen voor het onderwijs het theater en haar technische faciliteiten beschikbaar. In 2019 waren er 17 schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze waren goed voor 2706 leerlingen.
De Kampanje vervult, samen met Triade en de KopGroep Bibliotheken, een actieve steunfunctie naar verenigingen op het gebied van amateurkunst. In 2019 was de Kampanje het toneel voor diverse ballet- en dansscholen als Dansschool Chantal, The House of Dance, Balletschool Schagen, maar ook voor Muziekvereniging Winnubst. Tevens stonden amateurtoneelspelers van Toneelvereniging Nieuw Den Helder en MBSOV Toneel bij ons op de planken.

Bij verschillende evenementen van de Kampanje in huis, maar ook buitenshuis konden amateurmuzikanten hun kunsten tonen. Bij Kingsday, het Theaterweekend, Zomerdromen, Winterdromen en bij de Helderse Helden was dit het geval. 

‌Er is een topaanbod aan culturele voorzieningen en activiteiten. De Kampanje bood in 2019 162 professionele voorstellingen aan inclusief de staconcerten, waarbij een brede variatie aan kunstdisciplines tot uiting komt. Er werden 74 sociaal-culturele activiteiten en evenementen aangeboden en ondersteund.
Zoals in de hoofdstukken Samenwerken en Festivals, evenementen & specials is genoemd, verzorgen wij of werkt de Kampanje mee aan culturele activiteiten en evenementen in samenwerking met andere partners in de stad.

Onder Professionele podiumkunsten en Sociaal culturele verhuur is te lezen dat de Kampanje een podium biedt aan gezelschappen en regionaal talent om zich te presenteren. Met de komst van de Helderse Helden in 2019 is dit ook opgenomen in de theatergids bij de professionele voorstellingen.

De jaarlijkse bezoekersaantallen en het aantal deelnemers van gesubsidieerde activiteiten groeien ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande vier jaar. In het onderstaande plaatje is dat mooi te zien. 

Cultureel Ondernemerschap

Ook in 2019 zette de Kampanje cultureel ondernemerschap in en zocht naar inkomsten buiten de subsidie. Naast de zakelijke dienstverlening gebeurde dit door ‘De Vrienden van de Kampanje’. Wij hebben 545 leden. Met de opbrengsten van deze lidmaatschappen is in 2019 het volgende betaald:

Voorbesprekingen/inleidingen als randprogrammering bij bepaalde voorstellingen
Bloembakken Stadshal
Presentje artiesten
Gordijn KeyKeg zaal   
Gordijnen Stadshal
Aandeel in de kosten van de akoestische verbeteringen in de foyer. 
De Kampanje heeft ook een Business Club. Leden zijn bedrijven die cultuur en de Kampanje een warm hart toe dragen en in een informele sfeer met elkaar in contact komen. De Business Club is een club van zakenmensen die regelmatig te vinden zijn in de Kampanje, zowel privé als zakelijk. In 2019 waren 21 bedrijven lid.

Voor diverse evenementen georganiseerd door de Kampanje, werden in 2019 subsidies en sponsorgelden ontvangen. Er kwamen gelden binnen via de evenementensubsidie van Gemeente Den Helder en de Stichting Ondernemen aan Zee.

De Kampanje had ook in 2019 mooie partnerschappen met bedrijven uit Den Helder en omgeving. Wij zijn trots dat de partnerschappen met de Rabobank, KeyKeg en Variopool werden gecontinueerd. De Koninklijke Marine werd een nieuwe partner.