scroll

9

9
/
12
Het resultaat 2019 voor bestemming bedraagt € 139.400 positief. In 2019 is o.a. ingezet op een stijging van horeca- en commerciële activiteiten in combinatie met reducering van kosten. Dit heeft geleid tot een resultaatverbetering op genoemde activiteiten van € 106.000. Dit behaalde resultaat komt ten gunste van de culturele exploitatie. Belangrijk om nog te melden is dat de onderhoudsvoorzieningen met terugwerkende kracht tot 1-1-2016 op het juiste niveau zijn gebracht.
Risicoparagraaf

‌De gevolgen van de Coronacrisis
Sinds 12 maart 2020 is theater de Kampanje gesloten vanwege het Coronavirus. Wij weten nu dat deze sluiting voorlopig tot 20 mei 2020 aanhoudt en zijn in afwachting van verdere berichtgeving. De verwachting is dat sluiting voor de theatersector langer duurt, omdat we niet met grote groepen bij elkaar mogen komen. Dat betekent dat seizoen 2019/2020 ten einde is. De 50 voorstellingen die nog gespeeld moesten worden in het seizoen 2019-2020, zijn voor een deel verplaatst. Er zijn ook voorstellingen geannuleerd, bijvoorbeeld buitenlandse producties. Een ander deel wordt niet ingehaald, omdat daarmee de programmering van 2020/2021, die al mooi uitgebalanceerd in elkaar zit, in gevaar komt. Dan wordt het aanbod aan voorstellingen teveel voor één seizoen en dat heeft een kannibaliserende werking.

De klanten zijn geïnformeerd dat voorstellingen niet doorgaan. Helaas moeten we nog wachten met verdere informatie over inhaaldata, geld terug en donaties, omdat het nog onzeker is wanneer we weer open mogen.

De Kampanje maakt gebruik van de NOW regeling, Deze regeling compenseert een groot deel van de maandelijkse loonsom en is omzet gerelateerd, waarbij gemeentelijke subsidie als omzet moet worden meegeteld. Voor de Kampanje betekent het concreet 58% van de loonsom voor de eerste drie maanden van de Coronacrisis wordt vergoed. Bij langdurige sluiting wordt deze periode op basis van de huidige maatregelen nogmaals met drie maanden verlengd.

De Kampanje maakt ook gebruik van de TOGS-regeling. Deze eenmalige tegemoetkoming bedraagt € 4.000,00.

De 1,5-meter regeling is voor een theater bijzonder lastig. In de grote zaal betekent dit dat je van de 740 stoelen er 150 kunt gebruiken. Financieel kan dit niet uit. Tevens hebben ook artiesten te maken met deze afstanden. Dit betekent dat bepaalde genres als ballet/dans en musical al helemaal niet mogelijk zijn.

Het schetsen van mogelijke ‘wat als’ scenario’s is op dit moment ingewikkeld. Er bestaan op dit moment nog heel veel onduidelijkheden over de afwikkeling van vervallen voorstellingen, de schade die de branche als geheel oploopt en een eventuele bijdrage, verlangd van de Kampanje, om de schade te verdelen. Op de korte termijn kan de Kampanje aan haar verplichtingen voldoen met hierbij als uitgangspunt dat de gemeentelijke subsidie en de NOW-regeling in stand blijven.
Als de sluiting langer duurt dan 1 september 2020, dan zal er op basis van de dan geldende maatregelen en ondersteuningsregelingen een prognose voor het verdere verloop van 2020 en 2021 worden opgesteld. 

Financiën